Aláírásgyűjtés Erdélynek

A Péter

„A 2011-es népszámlálás előzetes eredményei alapozva a magyar nemzetiségiek száma 1 237 746 főre tehető Romániában, ami a 2002-2011 időszakra 13,6 százalékos csökkenést jelent.”

Ami érdekel. Ha több mint 1 millió magyar ajkú ember él Romániában és ki tudja hány él, dolgozik külföldön, miért nem jön össze az a fránya 1 millió aláírás? Persze ebből a több mint egy millióból nem mindegyik rendelkezik aláírási joggal, de nem gondolom, hogy ez ekkora feladat lenne? Vagy mégis?

Történelem:

A Magyar Autonóm Tartomány (MAT, románul: Regiunea Autonomă Maghiară) 1952. szeptember 21-én szovjet nyomásra jött létre Romániában, Marosvásárhely központtal. 1960-ban átalakították, elcsatolva déli részét és hozzáadták a nyugati részen az addig Kolozs tartományhoz tartozó marosludasi rajont, ezáltal létrehozva a Maros-Magyar Autonóm Tartományt.

Létét az újonnan elfogadott román alkotmány szavatolta. Sztálin addig nem volt hajlandó rábólintani az új román alkotmányra, amíg az elő nem írta a MAT létrehozását

Ötvenkét évvel ezelőtt, 1968 februárjában tüntették el az akkor már csak névleg autonóm magyar terület utolsó maradványait Romániában. Az igazi csapásokat korábban, az 1956-os magyar forradalom után mérték a magyar nemzetépítés lehetőségét is magában rejtő Magyar Autonóm Tartományra.

Ezt nyilván a Kárpátok Géniusza akarta így. A Géniuszt 89-ben kivégezték. Jugoszlávia szétesett, Szovjetunió úgyszintén. 90-től új alapokra helyeződött a nemzetek jogi helyzete és területe. 30 év telt el azóta. Mi tartotta vissza Erdélyt attól, hogy jogilag, minden aláírási procedúra nélkül visszakapja autonómiáját?

Kérdés csak az. Ki akarja és ki nem?

Megosztod?