Se­bes­tyén Ba­lázs­ékat biz­ton­sági őrök kí­sé­rik a rá­di­ó­ban – videó

Bár a rá­diós triót be­en­ged­ték a Class FM épü­le­tébe, min­den lé­pé­sü­ket fi­gyeli a rádió tulajdonosa.