EGYETÉRTÉSBEN A NEMZETTEL

Medgyessy Péter beszéde a Pilvax-kávéházban 2001. január 8-án.
Eljött a nyílt beszéd ideje. Sorsdöntő választások előtt állunk. Vagy együtt teremtjük meg a fejlett, demokratikus Magyarországot, vagy a múltba süllyedünk, és Európa peremére szorulunk.
Távfelügyelet Pécel, Isaszeg, Maglód, XVII. kerület
Ne hagyjuk veszni értékeinket! Teremtsük meg a demokratikus rendet, vessünk véget a hatalom önkényének, a társadalom megosztásának, a zsákmányszerzésnek! E cél mindnyájunktól erőfeszítéseket kíván. Ezért vállalom a miniszterelnöki jelölést.
Én, Medgyessy Péter, egyezséget ajánlok a nemzetnek, hogy Magyarország gazdag és virágzó ország legyen.
Tudom, hogy ezt csak közösen, a nemzet összefogásával érhetjük el. Hiszem, hogy a jogállam félelem nélküli, kiszámítható világot és biztonságot jelent, nem pedig politikai trükköket és szemfényvesztést. Vallom, hogy aki szembeállítja egymással a nemzet érdekeit az uniós csatlakozással, az semmit nem ért ezeréves történelmünkből és a mai világból.
Tudom, hogy a hatalom nehéz, felelős szolgálat. A közpénzekkel jogszerűen és szakszerűen, nem pedig pártszerűen kell gazdálkodni. Hiszem, hogy Magyarország nyugalmat, békét, és nem hisztérikus közéletet, gyűlölködést akar. Vallom, hogy a közéletből ki kell törölni a pökhendiséget, a hazudozást.
Tudom, hogy a demokrácia intézményei nélkül, az ellenzék és a társadalom ellenőrzésének hiányában minden kormány tévútra lép. Ezért tartok igényt minden bírálatra. Hazám, nemzetem sorsát a küldetéstudat helyett a hivatástudatra építem. Hiszem, hogy lesz erőm beismerni, ha tévedek, és helyrehozom, ha hibázom. Vallom, hogy szövetségesem minden jóakaratú ember, akit a nemzet ügyét segítő, őszinte szándék vezérel.
Vállalom, hogy kormányom helyreállítja az Országgyűlés normális működését, az igazságszolgáltatás függetlenségét, a tájékoztatás pártatlanságát, az önkormányzatok tekintélyét.
Tudom, hogy nemzetünk már kivívta a jogot, hogy hazánk a fejlett Európa egyenrangú tagja legyen. Hiszem, hogy történelmünk során most először dönthetünk Európa sorskérdéseiben. Eljött a ritka pillanat — ne szalasszuk el! Vallom: most csak rajtunk, magyarokon áll, hogy kontinensünkön soha többé ne határozhassanak rólunk — nélkülünk!
Honfitársaim!
Vállalom, hogy:
 • Kormányom véget vet a hatalmaskodásnak, az önkényeskedésnek. Magyarországon újra demokratikus jogállamot teremt.
 • Kezdeményezzük új alkotmány kimunkálását, a választójogi törvény módosítását, az országgyűlési képviselők számának csökkentését, felelősségük növelését, munkájuk számonkérését.
 • A társadalmi párbeszéd intézményesítése, a civil szervezetek, az egyházak, a kisebbségek és az érdekképviseletek ellenőrző szerepe érdekében kezdeményezzük a parlament második kamarájának létrehozását.
 • Szavatoljuk a bíróságok függetlenségét és az igazságszolgáltatás működésének zavartalanságát. Helyreállítjuk a bírói mérlegelés jogát. Felállítjuk a táblabíróságokat, gyorsabbá és hatékonyabbá tesszük az igazságszolgáltatást.
 • Kormányom tiszteletben tartja a sajtószabadságot, megszünteti a hatalom beavatkozását a tömegtájékoztatás ügyeibe.
 • Kormányom védelmezi a gondolkodás, a lelkiismeret és a vallás, a gyülekezés és a tiltakozás szabadságát. Az állam és az egyház szétválasztásának alkotmányos elveivel összhangban nem avatkozunk az egyházak belső életébe. Szövetséget ajánlunk a hívőknek, és támogatjuk az egyházakat. A család joga, hogy eldöntse: részt vegyen-e a gyermek a hitoktatásban.
 • Kezdeményezzük a jogvédelem erősítését, a kisebbségi törvények módosítását, javítunk a cigányság helyzetén. Olyan jogi tanácsadó rendszert hozunk létre, amelynek segítségével a rászorulók ingyenesen kaphatnak szakszerű eligazítást, és — ha szükséges — jogi képviseletet.
 • Kormányom érvényt szerez a nemzeti és etnikai kisebbségek alkotmányos jogainak. Kezdeményezzük a kisebbségek parlamenti képviseletének megteremtését.
 • Elhatároljuk magunkat minden politikai szélsőségtől. Fellépünk a fajgyűlölő, szélsőséges nézetek, akciók ellen.
 • Kormányom határozott lépéseket tesz, hogy közéletünk kulturált legyen. Magatartásunkkal is tanúsítjuk, hogy van tisztességes politika és vannak tisztességes politikusok. Újabb árkok ásása helyett betemetjük azokat, amiket mások ástak. Semmit sem veszünk el abból, ami jó, de esélyt akarunk adni azoknak is, akiknek eddig nem volt.
 • Kormányom vállalja a közigazgatási reform befejezését, az államigazgatási eljárások egyszerűsítését, a közigazgatási egyezség bevezetését. Továbbra is számítunk a közszolgálatban dolgozó szakemberek munkájára.
 • Biztosítjuk a közigazgatás elérhetőségét: ahol indokolt, a hét minden napján, akár a nap 24 órájában is. Egyszerűsítjük, és humanizáljuk az állam és az emberek kapcsolatát az adóigazgatásban, a vámeljárásokban, a pénzügyi ellenőrzésben, az egészség- és nyugdíjbiztosításban.
 • Felszámoljuk az önkormányzatok pártszínek szerinti megkülönböztetését, újraindítjuk a pártsemleges, közös — kormányzati és önkormányzati — fejlesztési programokat.
 • Megerősítjük az önkormányzatok pénzügyi, gazdasági önállóságát. Ennek érdekében lényegesen több adóbevétel kerül a helyi önkormányzatokhoz. Növeljük az SZJA befizetés helyben maradó részét, az önkormányzatok rendelkezésére bocsátjuk a teljes gépjármű adót, megteremtjük részesedésüket a központi költségvetésbe befolyó áfából is.
 • Kormányom a közbiztonság érdekében a Belügyminisztériumot önálló közigazgatási és rendészeti ágazatra választja szét. Felújítjuk a rendőrségi konszolidációs programot, korszerűsítjük a rendőrség technikai rendszerét. Kiemelt béremelést nyújtunk a rendőröknek, segítjük lakásügyeik megoldását. Jelentős létszámemeléssel megerősítjük a lakosság biztonságát közvetlenül védelmező rendőrkapitányságokat, folytatjuk és befejezzük a rendőrőrsök kiépítését.
 • Végigvisszük a haderőreformot. Helyreállítjuk a katonai pálya tekintélyét, támogatjuk a reform veszteseit. 2006-ig megszüntetjük a sorkatonai szolgálatot. Önkéntes, hivatásos hadsereget hozunk létre.
 • Kormányom radikálisan átalakítja a sporttörvényt. A minőségi sport támogatását az alapoktól biztosítjuk.
 • Kormányom törvény- és adóhatóság előtti egyenlőséget biztosít állampolgári és politikai értelemben egyaránt. Társadalmi ellenőrzés alá rendeljük a közpénzek felhasználását. Kezdeményezzük a tények feltárását, a korrupciós ügyekben a felelősségre vonást. Új törvényt kezdeményezzünk az APEH-ről. Létrehozzuk az állampolgárok adóügyeiben felelős parlamenti biztos intézményét. Azonnali hatállyal megszüntetjük az APEH-kommandókat.
 • Kormányom biztosítja és kiterjeszti a munkavállalók jogait. Megerősíti az állam szociális felelősségét. A gazdaságban is érvényesíti az azonos és egyenlő elbánás elvét.
 • Azonnali hatállyal visszahelyezzük jogaikba a munkaadók és a munkavállalók érdekképviseleti intézményeit. Újra életre keltjük a kormány és az érdekképviseletek közötti egyeztetések rendszerét.
 • A jelenlegi 20, 30, 40 százalékról 13, 25, 40 százalékra mérsékeljük a személyi jövedelemadót.
 • Az adózási jövedelemsávok megváltoztatásával is csökkentjük az adóterheket, megszüntetjük a vállalkozók tételes egészségügyi hozzájárulását, egyszerűsítjük az adózást. Nem kell majd személyi jövedelemadót fizetni a minimálbérek után.
 • Kezdeményezzük a Munka Törvénykönyvének átfogó felülvizsgálatát és módosítását. A 2002–2006 közötti kormányzati ciklusban 38, 2010-ig 36 órára csökkentjük a heti, kötelező munkaidőt.
 • Szociálpolitikánkat a társadalmi igazságosság, a fenntartható szociális gyarapodás, a gyengék védelme és a szolidaritás vezérli.
 • Mindenki számára biztosítjuk a tisztességes megélhetés lehetőségét. Szavatoljuk, hogy a gazdaság növekedésével arányosan javulnak az életkörülmények, minden kereső rétegben nőnek a jövedelmek.
 • Felszámoljuk a politikai megkülönböztetést a pályázatok, a Széchenyi-tervből elnyerhető támogatások elosztásában; normatívvá tesszük a vállalkozói támogatásokat.
 • Kormányom megállítja és visszafordítja a társadalom kettészakadását. Olyan, kiszámítható társadalombiztosítási rendszert építünk fel, amely megfelelő segítséget nyújt a munkanélküliség, a betegség, az anyaság és az időskor idejére. Megőrizzük az elmúlt évek családtámogatási rendszerének eredményeit, és a szolidaritási hálót megerősítve átalakítjuk a társadalmi újraelosztás rendszerét.
 • Felemeljük az anyasági támogatást, 10 ezer forinttal megemeljük a GYES-t, munkaviszonyként ismerjük el a GYES-en és a GYED-en eltöltött időt. A nagymama-GYES mellett fenntartjuk a nyugdíjjogosultságot is.
 • Egyszeri 20 százalékkal megemeljük a családi pótlékot és az iskoláztatási támogatást. A gyermekét egyedül nevelő szülőnek 25 százalékkal magasabb családi pótlékot adunk. Hozzáférhetővé tesszük a támogatást azon dolgozók számára is, akik nem tudják teljes egészében igénybe venni a családi adókedvezményeket.
 • Kormányom a nyugdíjas szervezetekkel közösen alakítja ki a nyugdíjemelés új rendszerét, és az érintettek visszakapják a tőlük 1999-ben törvénytelenül elvett 52 milliárd forintot. Ez átlagosan 19 ezer forint személyenként.
 • Visszaállítjuk a méltányossági nyugdíjemelés lehetőségét. Az özvegyi nyugdíjat 50 százalékkal emeljük. Rugalmassá tesszük a nyugdíjba vonulás lehetőségét.
 • Kiszélesítjük a közgyógyellátásban részesülők, és a rendszerbe kapcsolt gyógyszerek körét.
 • Biztosítjuk a nyugdíjasok számára a kulturális lehetőségeket, megkönnyítjük a munkavégzést és a munkavállalást.
 • Kormányom nemzeti programot indít annak érdekében, hogy az egészség mindenki számára elérhető legyen.
 • Haladéktalanul hozzálátunk a kórházak és a többi egészségügyi intézmény rendbetételéhez.
 • Elérjük, hogy senki ne betegedjen meg azért, mert szegény, és senki ne szegényedjen el azért, mert beteg. Jobb műszerek beállításával javítjuk a gyógyítás feltételeit és a betegek komfortját.
 • Minden magyar állampolgárnak alapvetően közpénzből kell hozzájutnia a számára szükséges egészségügyi ellátáshoz. A többi ágazatot meghaladó mértékben növeljük az egészségügy költségvetési támogatását. Első lépésként 50 százalékkal növeljük az egészségügyi dolgozók bérét. Négyévente minden ápolónak egy évi bérével egyenlő hűségjutalmat adunk.
 • Kezdeményezzük 3–400 új háziorvosi, 2–300 új gyermek-háziorvosi körzet kialakítását. Központilag finanszírozzuk a területi ügyeleti rendszer létrehozását. Elérjük, hogy a háziorvosi és szakorvosi vizsgálatokra előre tervezhető időpontokban, várakozás nélkül kerülhessen sor.
 • Megállítjuk a betegeket terhelő gyógyszerköltségek növekedését, ingyenessé tesszük a szív- és érrendszeri megbetegedések, valamint a csontritkulás kezelésére szolgáló gyógyszereket.
 • Átfogó programot indítunk az allergiát okozó, káros növények ellen. Megszervezzük, hogy négy év alatt negyedére csökkenjen a parlagfűvel borított terület.
 • Kormányom támogatást nyújt az oktatás, a képzés és továbbképzés európai színvonalú fejlesztéséhez.
 • Az iskolakezdés terheihez hozzájárulva, augusztus hónapban mindenkinek kéthavi családi pótlékot fizetünk.
 • Bevezetjük az ingyenes étkezést az önkormányzati bölcsődékben és óvodákban.
 • Ingyenessé tesszük a tankönyveket az általános iskolák első nyolc tanévében.
 • Kiteljesítjük a Sulinet programot. Az a célunk, hogy minden közoktatási intézményben legyen számítógép és internet hozzáférés. A közoktatásban, a szakképzésben és az iskolarendszeren kívüli oktatásban egyaránt bővítjük az informatikai, és az idegen nyelvi ismeretek elsajátításának lehetőségeit.
 • Ingyenessé tesszük az állandó lakóhely és az iskola közötti utazást. Tízezer új kollégiumi helyet teremtünk, felújítjuk a meglévő kollégiumi épületeket, a felsőoktatásban beindítjuk a „Collegium-21” programot.
 • Diákhitelekkel és ösztöndíjakkal, kedvezményes tankönyvekkel és jegyzetekkel javítjuk a hátrányos anyagi helyzetű családok fiataljainak esélyeit a felsőfokú képesítések megszerzésére. 30 százalékkal megemeljük a hallgatói normatívát, és ezzel lehetővé tesszük az ösztöndíjak nagyobb emelését.
 • Költségvetési eszközökkel támogatjuk, hogy a fogyatékos gyerekek a társadalom egyenrangú tagjává válhassanak.
 • Egyszeri, jelentős béremelést adunk a pedagógusoknak, majd az országos átlagot meghaladó mértékben garantáljuk a bérek és más juttatások folyamatos növelését.
 • Kormányom felvirágoztatja a mezőgazdaságot és a magyar vidéket.
 • Olyan, kiszámítható agrárpolitikát hirdetünk, amely új piacszabályozással megteremti az értékesítés és a jövedelemszerzés biztonságát. Kiszámítható és a termelőknek tartós biztonságot nyújtó agrárrendtartást vezetünk be. Egyszerű, igazságos és korrupciótól mentes támogatáspolitikát alkalmazunk. Helyreállítjuk az agártermelők működési- és versenyképességét.
 • 60–80 milliárd forint költségvetési támogatással egyszeri adósságkezelő programot hirdetünk a gazdálkodóknak.
 • Megújítjuk a tőkepótló hiteleket. Pótoljuk az elmúlt évtizedben elmaradt fejlesztéseket. Felújítjuk a forgóeszközhitelek rendszerét. A családi gazdaságokat elsősorban az áruhitelek rendszerével segítjük, miközben fenntartjuk a korábban adott támogatásokat.
 • Kormányom azonos versenyesélyeket biztosít minden mezőgazdasági vállalkozási formának.
 • Az őstermelők adómentességének felső határát 500 ezer forintra emeljük. Biztosítjuk, hogy az őstermelők nyugdíjjogosultságot szerezhessenek és legyen egészségbiztosításuk.
 • A föld eladása helyett a tulajdonost és a használót egyaránt védő bérleti rendszert ajánlunk. Ösztönözzük, hogy a nyugdíjasok és a betegek hosszú távú bérleti szerződést kössenek — számukra életjáradék típusú szerződést dolgozunk ki. A földjüket tartósan bérbeadóknak részleges, vagy teljes adómentességet adunk.
 • Megkülönböztetés nélkül megvásároljuk az alanyi jogú üzletrész-tulajdonosok üzletrészét, orvosoljuk az elmúlt években elkövetett súlyos igazságtalanságokat.
 • Közvetlen állami támogatásokat adunk a beszerző és az értékesítő szövetkezetek, valamint a piacra jutást segítő szervezetek létesítéséhez és működéséhez.
 • Kormányom helyreállítja a szakértelem becsületét, ösztöndíjakkal bővíti a tovább tanuló vidéki fiatalok körét. A kedvezőtlen adottságú térségek községeiben letelepedő, fiatal szakemberektől átvállaljuk a diákhitel törlesztését. Kedvezményes kölcsönt és támogatást adunk a hátrányos helyzetű falvakban letelepedő, fiatal szakembereknek.
 • Az életképes méretű településeken állami forrásból fedezzük az alapoktatás, az egészségügy és a szociális alapellátás költségeit. Bekapcsoljuk ezeket a településeket a közlekedés országos rendszerébe. Támogatjuk az ivóvíz- és csatornahálózat, valamint a hulladékgyűjtés és -kezelés kiépítését.
 • Kormányom felszámolja a közlekedés, a vízgazdálkodás és a környezetvédelem fejlesztésében elődje által okozott késedelmeket.
 • Meggyorsítja az autópályák, a városokat elkerülő, a kis településeket bekötő utak építését, a kombinált fuvarozási rendszer kialakítását, a víztisztító hálózatok megépítését, a vasút villamosítását.
 • 800 km új autópályát és autóutat építünk. Hozzálátunk a 4-es metró építéséhez, a budapesti közlekedési körgyűrű befejezéséhez.
 • Az 1,2 millió hektáros erdőtelepítési program részeként 300 ezer hektár erdőt telepítünk.
 • 2004-ben befejezzük a Tisza és mellékfolyói teljes körű árvízvédelmi rendszere, valamint a Duna-Tisza-köze kiszáradását gátló hálózat megépítését, zöld folyosót hozunk létre.
 • Kezdeményezzük a természeti környezet fokozott védelmét. Kultúrált kirándulóhelyeket, közterületeket, közintézményeket, tiszta lakóhelyeket teremtünk. Ennek érdekében az önkormányzatok és a civil szervezetek bevonásával „Tegyünk együtt a környezetért” mozgalmat indítunk. Pályázatokat írunk ki, versenyeket rendezünk, díjakat alapítunk, rendezzük a civil szervezetek támogatási problémáit.
 • Befejezzük a 10 ezernél több lakosú települések csatornázását. Költségvetési eszközökkel támogatjuk a kisebb települések hasonló beruházásait.
 • Felszámoljuk az illegális hulladék-lerakóhelyeket.
 • Környezetbarát technológiák bevetésével mérsékeljük a környezetterhelést és a környezeti károkat, segítjük a természeti környezet megőrzését.
 • Kormányom társadalmi szerepükhöz méltó élet- és munkakörülményeket, nyugalmat, függetlenséget, szabad és erős intézményeket biztosít a magyar alkotó értelmiségnek, a tudomány képviselőinek, a nemzeti kultúra teremtőinek és formálóinak.
 • Kiszabadítjuk az alkotó értelmiséget az állami függőség és kényszervállalkozás csapdájából. Ennek érdekében átalakítjuk adózásuk és társadalombiztosításuk szabályait.
 • Az adók csökkentésével segítjük, hogy ki-ki könnyebben juthasson a művelődés és a kultúra forrásaihoz.
 • Országos programot indítunk a falusi és városi művelődési házak működésének felújítására, új közösségi házak létrehozására.
 • Hozzájárulunk a magyar film, színház, szépirodalom, a képzőművészet, a zene- és táncművészet, az építészet és a fotóművészet mecenatúrájának bővítéséhez.
 • Kormányom erősíti Magyarország stabilizáló szerepét Közép- és Kelet-Európában. Javítja viszonyát a környező államokkal, és a területükön élő magyar kisebbség jogainak érvényesítése érdekében rendszeresebbé és kiszámíthatóbbá teszi az államközi együttműködést.
 • Támogatjuk a magyar vállalkozók határon túli befektetéseit.
 • Kollégiumi helyeket biztosítunk a magyar fiataloknak, kezdeményezzük a határon túli magyarok érdekeinek intézményes képviseletét az anyaországban.
Honfitársaim!
Egyezséget kínálunk a nemzetnek: a nemzeti közép kormányának szerződését.
A jövő szavahihető, kiegyezést és békességet hozó kormányának egyezségét. Szerződést kínálunk Európának! A korrekt, egyenrangú partneri viszony szerződését.
Aki jövőt épít, nem kormányzati ciklusokat számol. Ezért keressük a nemzeti megegyezést, hogy sorskérdéseinkben dűlőre jussunk.
Egyezséget kínálunk a társadalomnak, segítséget kérünk az országtól!
Valósítsuk meg a jóléti rendszerváltást!
Formáljuk együtt, közösen az európai Magyarországot!
Magyarország vagy európai lesz, vagy egyáltalán nem lesz.
Jövendő kormányom programját támogathatja mindenki, aki hisz abban, hogy Magyarország mindannyiunké!
E széles társadalmi koalíció jelképéül az akácfát választottuk.
Széchenyi egyik híres mondása szerint: „Csak a gyenge szereti önmagát. Az erős egész nemzeteket hordoz szívében”.
A mi szívünkben jól megfér a nemzet és a békesség.
Programunk, egyezségünk hosszú távra szól. Ezt az egyezséget minden honfitársam számon kérheti rajtam.
Szavamat adom, hogy betartom, amit vállaltam.
Forrás: politikahirek.hu
Megosztod?

Vélemény, hozzászólás?

Az e-mail címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöltük

Ez az oldal az Akismet szolgáltatást használja a spam csökkentésére. Ismerje meg a hozzászólás adatainak feldolgozását .