Nem Jobbik, Hazugabbik

Szerkesztőségünk javasolja a párt nevének megváltoztatását, mert az valódi képet ad a Baló Györgyné (Morvai Krisztina a szerk.) nevével fémjelzett csoportosulásról. Nomen est omen.

Decemberben a párt elnökét, most meg Novák Elődöt kaptuk hazugságon. Íme a 12. számú Országgyűlési Egyéni Választókerületi Választási Bizottság határozata.

Internetes lapunk információja szerint a Jobbik delegáltján kívül az MSZP-és VB-tag szavazott a határozat ellen.

12. számú Országgyűlési Egyéni Választókerületi
Választási Bizottság
12. OEVB. 7/2009. (I. 07.) sz.

HATÁROZAT

A 12.számú Országgyűlési Egyéni Választókerületi Választási Bizottság B. L. kifogásának helyt ad. Megállapítja, hogy Novák Előd a Jobbik honlapján 2009. január 5-én közzétett közleményének első bekezdésében megsértette a választási eljárásról szóló 1997. évi C. törvény 3. § a), illetve d) pontjában meghatározott választási alapelveket. Novák Elődöt a további jogsértéstől eltiltja.

E határozat ellen a meghozatalától számított három napon belül a Fővárosi Választási Bizottságnak címzett fellebbezést lehet benyújtani az Országos Egyéni Választókerületi Választási Bizottságnál (1092 Budapest, Bakáts tér 14., fax: 217-0852) úgy, hogy az legkésőbb 2009. január 10-én (szombaton) 16.00 óráig megérkezzen.

A fellebbezésnek tartalmaznia kell benyújtójának nevét, lakcímét (székhelyét) és – ha a lakcímétől (székhelyétől) eltér – postai értesítési címét, valamint választása szerint telefax számát vagy elektronikus levélcímét, valamint választása szerint telefaxszámát vagy elektronikus levélcímét, illetőleg kézbesítési megbízottjának nevét és telefaxszámát vagy elektronikus levélcímét.

INDOKOLÁS

B. L. 2009. január 6-án előterjesztett kifogásában sérelmezi, hogy a Jobbik honlapján „Politikai maffia: a FIDESZ ajánlószelvényeket adott a MIÉP-nek, hogy a Jobbikot gyengítse” címmel megjelent közleményében Novák Előd azt állítja, hogy a MIÉP a FIDESZ-től kapta azokat a kitöltött ajánlószelvényeket, amelyeknek személyi adatait 415 hamis ajánlószelvényre másolták át. Kérelmező a jogszabálysértés bizonyítására a közleményt csatolta.

A választási eljárásról szóló 1997. évi C. törvény (továbbiakban: Ve.) 77.§ (1) bekezdése értelmében kifogást a választási eljárás alapelveinek megsértésére hivatkozással bárki benyújthat, a sérelmezett jogszabálysértés elkövetésétől számított három napon belül.

A közlemény 2009. január 5-én jelent meg, a kifogás határidőben érkezett.

A Választási Bizottság megállapította, hogy a közlemény első bekezdése nem vélemény, hanem tényállítás. A Választási Bizottság bizonyítást rendelt el. Felszólította Novák Elődöt tényállításainak bizonyítására. Novák Előd a Választási Bizottság elé terjesztett 14 választópolgár által aláírt nyilatkozatot, amelyekben a választópolgárok akként nyilatkoznak, hogy ajánlószelvényüket a FIDESZ jelöltjére adták le és azokat átadták a FIDESZ ajánlószelvény gyűjtésére feljogosított képviselőinek, illetve eljuttatták a párt irodájába.

A becsatolt nyilatkozatok alapján kizárólag az volt megállapítható, hogy nyilatkozó választópolgárok a kitöltött ajánlószelvényeiket a FIDESZ jelöltjére adták le, alappal semmi további következtetés levonására nem voltak alkalmasak.

A Választási Bizottság megállapította, hogy a becsatolt bizonyítékok nem támasztják alá Novák Előd azon állítását, hogy a FIDESZ a MIÉP-nek kitöltött ajánlószelvényeket adott át. Pusztán csak annak az igazolására alkalmasak, hogy a választópolgárok ajánlásukkal a FIDESZ jelöltjét támogatták.

Novák Előd bizonyítási indítványt tett, amelyben javasolta további, a FIDESZ jelöltjét ajánló választópolgárok megkérdezését.

A Választási Bizottság a bizonyítási indítványt elutasította, tekintettel arra, hogy a javasolt bizonyítás alkalmatlan a tényállítás valóságának igazolására.

A Választási Bizottság álláspontja szerint a bizonyítékok a tényállítást nem támasztják alá, annak igazolására alkalmatlanok. A tényállítások tehát nem megalapozattak. A Ve. 3. §. a) és d) pontjaiban foglalt , a választás tisztaságának megóvása, a választási csalás megakadályozása, illetve a jóhiszemű és rendeltetésszerű joggyakorlás alapelvének sérelme megállapítható, ha a választásban érintett résztvevők jogaikat oly módon gyakorolják, hogy egyes tények elhallgatásával vagy elferdítésével megkísérlik a választókat megtéveszteni és ezáltal politikai ellenfeleik választási esélyeit csökkenteni. Ezt az álláspontot támasztja alá a Legfelsőbb Bíróság Kvk.III.37.237/2006/2 számú végzése is.

Mindezek alapján a választási bizottság a Ve. 78. § (1) bekezdése értelmében a kifogásnak helyt adott, megállapította a jogszabálysértés tényét és Novák Elődöt a további jogsértéstől eltiltotta.

(6 igen, 2 nem)

(A szavazásban 8 bizottsági tag vett részt.)

Megosztod?

Vélemény, hozzászólás?

Az e-mail címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöltük

Ez az oldal az Akismet szolgáltatást használja a spam csökkentésére. Ismerje meg a hozzászólás adatainak feldolgozását .